Energikalkulatorer

IEE har utviklet flere energi- og lønnsomhetskalkulatorer. Disse er nyttige verktøy for å dokumentere blant annet sparepotensialet og lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak for kunder.

Lønnsomhetskalkulator

Lønnsomhetskalkulatoren beregner kostnader, årlig besparelse og tilbakebetalingstid for et tiltak

Belysningskalkulator

Belysningskalkulatoren lar deg sammenligne eksisterende anlegg med etter eller flere alternative anlegg